نهالستان بابل

نهالستان بابل

Showing 1–10 of 80 results

Save 7%

نهال آووکادو پیوندی زوتانو دو ساله گلدانی

280,000 تومان
فروشنده: نهالستان بابل

نهال‌کامکوات باردار (نارنگی مینیاتوری) سه ساله

85,000 تومان
فروشنده: نهالستان بابل

نهال لایمکوات باردار (لیمو ترش چهار فصل) سه ساله

95,000 تومان
فروشنده: نهالستان بابل
Save 14%

نهال انار گلو باریک دو ساله گلدانی

60,000 تومان
فروشنده: نهالستان بابل

نهال پشن فروت ارغوانی فوق پربار یک ساله

90,000 تومان
فروشنده: نهالستان بابل

نهال لیمو گلابی پرمحصول 2 ساله گلدانی

80,000 تومان
فروشنده: نهالستان بابل

نهال لیمو ترش توسرخ دوساله گلدانی

150,000 تومان
فروشنده: نهالستان بابل

نهال شاه توت دو ساله پربار اصیل ایرانی

58,000 تومان
فروشنده: نهالستان بابل
Save 12%

نهال فندق دو ساله گلدانی پربار

1
75,000 تومان
فروشنده: نهالستان بابل

نهال بالنگ پیوندی یکساله پربار

70,000 تومان
فروشنده: نهالستان بابل